noT2D3.be

Help ons de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 definitief te sluiten

Ontbinding van de vereniging

Tijdens de laatste vergadering van noT2D3.be van 14 november 2016 hebben de 15 aanwezige leden en de 15 vertegenwoordigde leden de ontbinding van de vereniging aangenomen met 24 stemmen vóór en 6 onthoudingen. Dit verzoek tot ontbinding was afkomstig van een meerderheid van de leden van de coördinatie, met name als antwoord op de noodzaak om de anti-nucleaire beweging te reorganiseren en te komen tot de oprichting van een vereniging met een juridische basis (VZW) en met een breder object dan enkel de sluiting van de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3.

De statuten van de nieuwe vereniging, waarvan de naam luidt Fin du nucléaire (Einde van kernenergie, www.eindekernenergie.be), zullen in januari 2017 worden gedeponeerd. De personen die aan de basis liggen van de ontbinding van noT2D3.be en van deze nieuwe vereniging zijn allen lid van een of meerdere hiernavolgende verenigingen, die eveneens meewerken aan de oprichting van de nieuwe vereniging:

A Contre Courant (ACC).
Amis de la Terre Belgique.
Attac-Liège, Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action citoyenne, locale de Liège.
mpOC-Liège, Groupe de Liège du Mouvement politique des objecteurs de croissance.

Tijdens de opheffingsvergadering is ook beslist alle donateurs en alle aanklager die daartoe binnen de 6 maanden na de opheffing een verzoek zouden indienen (voor zover het overmaken van de gift of de contributie gebeurd is na 9 maart 2016 incluis(1)) terug te betalen. In het tegenovergestelde geval zullen de gestorte bedragen worden overgemaakt naar de nieuwe vereniging, zoals vele eisers dat al beslist hebben voor hun eigen giften of contributies. Om in aanmerking te komen voor deze terugbetaling, graag schrijven naar XXX met opgave van het rekeningnummer en de datum van de storting.

De leden van de meerderheid van de coördinatie van noT2D3.be en oprichters van de nieuwe vereniging:

Benoît Dupret
Bernard Legros
Christine Gonda
Christine Pagnoulle
Ezio Gandin
Francis Leboutte
Laurent Gosset
Marie-Claire Hames
Philippe Looze
Pierre Eyben
Viviane Tits

____
(1) In het geval dat al deze giften en contributies die sinds 9 maart zijn overgemaakt terugbetaald zouden worden, zou het saldo van de bankrekening van noT2D3.be op nul komen te staan (exact op -43 €).

Oudere berichten

23 et 24 juillet, Semel (Neufchâteau)
6e édition de La Petite Foire Alternative de Libramont

La Petite Foire est un événement paysan, citoyen et associatif qui, depuis six ans, a la volonté de revaloriser les métiers paysans et artisans en tant que leviers de la transition sociale, économique et écologique.

L'initiative noT2D3.be y sera présente à travers plusieurs relais dont les stands du mpOC et de Terre en vue

Plus d'information sur le site MAP : lapetitefoire.lemap.be

Lundi 20 juin, 19 h, Liège

Conférence de l'IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Organisation internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire). Par les Dr. Wilfried Duisberg et Dr. Odette Laplanche-Klepper (médecins généralistes d'Aix -la-chapelle, membres de l’IPPNW)
Sujets traités :
- La menace potentielle que représente la centrale nucléaire de Tihange.
- Le risque de rayonnement radioactif pour les êtres humains.
- Les enjeux pour la médecine en cas de catastrophe nucléaire et les mesures de protection à prendre après un accident nucléaire dans une centrale.
À la Cité Miroir, place Xavier Neujean 22

 Zondag 22 mei, 14.00 uur, Maastricht

Internationale demonstratie voor de sluiting van de kerncentrales van Tihange en Doel.
Vertrekplaats: Plein 1992. Aankomst rond 15.30 uur op de Markt.
Meer informatie
 

Zondag 17 april 2016, 14u, Luik

Antinucleaire betoging
Afspraak om 14u voor het hoofdstation Luik Guillemins

Zaterdag, 12 maart, 14 uur, Antwerpen

Antinucleaire en pro hernieuwbare betoging
Aanvang : Leopold de Waelplaats, 2000 Antwerpen.
Plaats van ontbinding van de betoging met animerende evenementen als afsluiter: Groenplaats.
Meer informatie op de website 11 maart-beweging

Vrijdag 11 maart, 8.30 uur, Brussel

30 jaar na Tsjernobyl, 5 jaar na Fukushima
Een studiedag georganiseerd door Grappe en de vereniging Les enfants de Tchernobyl.
Met speciale aandacht voor de tussenkomst van Alexei Nesterenko, een opmerkelijke figuur in de strijd voor erkenning van de vreselijke schade aangericht door de explosie van reactor nummer 4 van de centrale van Tsjernobyl. Hij is de directeur van het Belrad-instituut in Minsk. Registratie en verdere informatie op de website van Grappe.
In de Europese Zaal van het federaal Parlement, Leuvenseweg 13 te 1000 Brussel, halte metro Park.

08-02-2016, 9u

Pleidooi voor het verzoekschrift "zoals in kort geding".
Komt allen!
Gebouw Montesquieu, Quatre Brasstraat 13, Brussel (metro Louise).