noT2D3.be

Help ons de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 definitief te sluiten

Ontbinding van de vereniging

Tijdens de laatste vergadering van noT2D3.be van 14 november 2016 hebben de 15 aanwezige leden en de 15 vertegenwoordigde leden de ontbinding van de vereniging aangenomen met 24 stemmen vóór en 6 onthoudingen. Dit verzoek tot ontbinding was afkomstig van een meerderheid van de leden van de coördinatie, met name als antwoord op de noodzaak om de anti-nucleaire beweging te reorganiseren en te komen tot de oprichting van een vereniging met een juridische basis (VZW) en met een breder object dan enkel de sluiting van de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3.

De statuten van de nieuwe vereniging, waarvan de naam luidt Fin du nucléaire (Einde van kernenergie, www.eindekernenergie.be), zullen in januari 2017 worden gedeponeerd. De personen die aan de basis liggen van de ontbinding van noT2D3.be en van deze nieuwe vereniging zijn allen lid van een of meerdere hiernavolgende verenigingen, die eveneens meewerken aan de oprichting van de nieuwe vereniging:

A Contre Courant (ACC).
Amis de la Terre Belgique.
Attac-Liège, Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action citoyenne, locale de Liège.
mpOC-Liège, Groupe de Liège du Mouvement politique des objecteurs de croissance.

Tijdens de opheffingsvergadering is ook beslist alle donateurs en alle aanklager die daartoe binnen de 6 maanden na de opheffing een verzoek zouden indienen (voor zover het overmaken van de gift of de contributie gebeurd is na 9 maart 2016 incluis(1)) terug te betalen. In het tegenovergestelde geval zullen de gestorte bedragen worden overgemaakt naar de nieuwe vereniging, zoals vele eisers dat al beslist hebben voor hun eigen giften of contributies. Om in aanmerking te komen voor deze terugbetaling, graag schrijven naar XXX met opgave van het rekeningnummer en de datum van de storting.

De leden van de meerderheid van de coördinatie van noT2D3.be en oprichters van de nieuwe vereniging:

Benoît Dupret
Bernard Legros
Christine Gonda
Christine Pagnoulle
Ezio Gandin
Francis Leboutte
Laurent Gosset
Marie-Claire Hames
Philippe Looze
Pierre Eyben
Viviane Tits

____
(1) In het geval dat al deze giften en contributies die sinds 9 maart zijn overgemaakt terugbetaald zouden worden, zou het saldo van de bankrekening van noT2D3.be op nul komen te staan (exact op -43 €).

Contact

: om ons uw steunbetuigingen te sturen.

: als de vereniging die u vertegenwoordigt ons wil steunen.

: voor alle andere vragen.