noT2D3.be

Help ons de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 definitief te sluiten

Ontbinding van de vereniging

Tijdens de laatste vergadering van noT2D3.be van 14 november 2016 hebben de 15 aanwezige leden en de 15 vertegenwoordigde leden de ontbinding van de vereniging aangenomen met 24 stemmen vóór en 6 onthoudingen. Dit verzoek tot ontbinding was afkomstig van een meerderheid van de leden van de coördinatie, met name als antwoord op de noodzaak om de anti-nucleaire beweging te reorganiseren en te komen tot de oprichting van een vereniging met een juridische basis (VZW) en met een breder object dan enkel de sluiting van de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3.

De statuten van de nieuwe vereniging, waarvan de naam luidt Fin du nucléaire (Einde van kernenergie, www.eindekernenergie.be), zullen in januari 2017 worden gedeponeerd. De personen die aan de basis liggen van de ontbinding van noT2D3.be en van deze nieuwe vereniging zijn allen lid van een of meerdere hiernavolgende verenigingen, die eveneens meewerken aan de oprichting van de nieuwe vereniging:

A Contre Courant (ACC).
Amis de la Terre Belgique.
Attac-Liège, Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action citoyenne, locale de Liège.
mpOC-Liège, Groupe de Liège du Mouvement politique des objecteurs de croissance.

Tijdens de opheffingsvergadering is ook beslist alle donateurs en alle aanklager die daartoe binnen de 6 maanden na de opheffing een verzoek zouden indienen (voor zover het overmaken van de gift of de contributie gebeurd is na 9 maart 2016 incluis(1)) terug te betalen. In het tegenovergestelde geval zullen de gestorte bedragen worden overgemaakt naar de nieuwe vereniging, zoals vele eisers dat al beslist hebben voor hun eigen giften of contributies. Om in aanmerking te komen voor deze terugbetaling, graag schrijven naar XXX met opgave van het rekeningnummer en de datum van de storting.

De leden van de meerderheid van de coördinatie van noT2D3.be en oprichters van de nieuwe vereniging:

Benoît Dupret
Bernard Legros
Christine Gonda
Christine Pagnoulle
Ezio Gandin
Francis Leboutte
Laurent Gosset
Marie-Claire Hames
Philippe Looze
Pierre Eyben
Viviane Tits

____
(1) In het geval dat al deze giften en contributies die sinds 9 maart zijn overgemaakt terugbetaald zouden worden, zou het saldo van de bankrekening van noT2D3.be op nul komen te staan (exact op -43 €).

Meer weten

Over de kernreactoren T2 en D3

Procedure voor de rechtbank

Procedure zoals in kortgeding

De besluiten van de pleidooien van 8 februari 2016

De franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel heeft op 9 maart 2016 de eis ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Zie hier het oordeel van de rechter. Op dit moment heeft de vzw Nucléaire Stop Kernenergie nog geen beslissing genomen over het al dan niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter.

Studies en analyses

Defecten in de drukvaten van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2
Commentaar op het FANC eindevaluatierapport van 2015 (januari 2016)

Een kritische studie van Ilse Tweer, een internationaal erkende deskundige op het vlak van materialen, specialist in de structurele integriteit van kernreactoren en consultant voor de Oostenrijkse overheid. De studie werd gepubliceerd in januari 2016, in opdracht van de Groene fractie en de EFA-groep in het Euopees Parlement.

Defecten in de reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2 (maart 2014)

Rapport van een tegenexpertise door een groep onafhankelijke materiaal- en veiligheidsdeskundigen, naar aanleiding van een conferentie die georganiseerd werd door Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie en de Groene fractie in het Europees Parlement, 24 en 25 januari 2014.

Documents de l'AFCN

Le rapport de l'AFCN à l'origine du 2e redémarrage des réacteurs en décembre 2015 :
Flaw indications in the reactor pressure vessels of Doel 3 and Tihange 2 - Final Evaluation Report 2015 (PDF, 94 p., 12 novembre 2015).

In de media

Video-reportages

Procès anti-nucléaire contre Electrabel - RTBf-télévision (08 februari 2016)

Tihange 2 heeft scheurtjes - RTV Maastricht (23 februari 2016)

Persartikelen (online)

DeWereldMorgen - 16 mei 2016 : Doel 3 en Tihange 2: scheuren in geloofwaardigheid FANC

LeVif - 3 Maart 2016 : Doel 3 et Tihange 2: l'expert qui doutait, sort de l'ombre.

VRT-nieuws - 1 maart 2016 : Hoge Gezondheidsraad "België is onvoldoende voorbereid op kernramp als Fukushima".

DeWereldMorgen blog - 9 februari 2016 : Ontmanteling van de Belgische kerncentrales. Is er wel genoeg geld opzij gezet?

Aachener Zeitung - 9 februari 2016 : Erste Klage der Städtregion gegen Tihange.

DeMorgen - 8 februari 2016 : Actiegroep bepleit stilleggen Doel 3 en Tihange 2 voor de rechtbank.

DeMorgen - 2 februari 2016 : Aken stapt naar Raad van State tegen heropstart Tihange 2.

BizNews.com - 15 januari 2016 : SA's future? Belgium's (30yr old) power plants raise safety concerns.

LAKA.org - 14 januari 2016 : Scheurtjesreactoren Doel en Tihange hadden nooit herstart mogen worden.

Belga - 14 januari 2016 : Doel en Tihange mochten nooit heropenen.

MO* mondiaal magazine - 7 januari 2016 : Energietransitie kan sneller zonder kreunende kerncentrales.

DeWereldMorgen, opinie - 3 januari 2016 : Experten maken brandhout van Electrabel-onderzoek naar scheuren Belgische kernreactoren.

DeMorgen - 19 decemeber 2015 : Actiegroep naar de rechter tegen heropstart scheurtjescentrales.

DeMorgen - 11 januari 2013 : Herstart 'scheurtjescentrales' Doel en Tihange niet zonder risico.

GroenLinks.nl - 10 januari 2013 : Onderzoek toont grote risico's Tihange aan.

 

Promotiemateriaal

Panneel noT2D3.be, in 3 talen (PDF)

– 100 x 25 cm
2 exemplaires sur un A4 (28,5 x 7 cm)
5 exemplaires sur un A4 (20 x 5 cm)

Flyer

13,2 × 3,9 cm

 

Raadpleeg eventueel deze pagina in het Frans (documents in French and some in English).